Tháng: Tháng Một 2017

Hoa năm mới

Tết là những ngày nghỉ ngơi, hạnh phúc và niềm vui. Tương tự như cây thông cho kỳ nghỉ Giáng sinh ở phương Tây, người Việt Nam cũng dùng nhiều loại hoa và cây để trang trí ngôi nhà của mình trong thời kỳ đặc biệt này. Một số tên có thể …