Điều kiện để thành lập doanh nghiệp dạy nghề

Với nhu cầu nghề nghiệp cao như hiện nay thì lượng người tìm đến những trung tâm dạy nghề là rất lớn. Để thành lập doanh nghiệp dạy nghề, chủ doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện sau.

Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị – xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục và 150 học sinh đối với trung tâm dạy nghề công lập.

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

  1. a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
  2. b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

  1. a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

– Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

– Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;

– Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

  1. b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn thành lập trung tâm dạy nghề tối thiểu là 02 (hai) tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp dạy nghề gồm:

– Đơn đề nghị thành lập;

– Đề án thành lập; Chương trình dạy nghề;

– Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của TT;

-Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng TT hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm);

– Văn bản xác nhận của Ngân hàng về khả năng tài chính của cá nhân đề nghị thành lập TT đảm bảo vốn đầu tư và hoạt động theo đề án.

Nguồn: Lạc Việt

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *