Bảo hiểm thất nghiệp có từ bao giờ?

Việc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu được thực hiện từ năm 2009.

Bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào?

Giải quyết công việc đảm bảo cho mỗi cá nhân rất có thể lao động đều phải có thời cơ công việc là vấn đề luôn được nhà nước chú ý quan tâm tuy nhiên việc chuyển qua cơ chế kinh tế tài chính thị trường có tác động không hề nhỏ tới cung cầu lao động. Nền tài chính mới, năng động đòi hỏi cao về kỹ thuật, trình độ chuyên môn kinh nghiệm năng lượng tổ chức triển khai quản lý… trong lúc số lượng lao động trong nước tuy đông nhưng lại chưa cung cấp kịp các đòi hỏi đó. Đây chính là Lý Do căn bản dẫn đến hiện trạng thất nghiệp.

Để bảo vệ lợi ích cho tất cả các người lao động mất việc, nhà nước đó có nhiều chủ trương tuy vậy chưa đầy đủ, vẫn còn đó nhiều chưa ổn thắc mắc trong quá trình triển khai Việc thanh toán cơ chế cho những người lao động nghỉ việc lại quy hết vào nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động. cho nên vì vậy muốn chia sẻ bớt gánh nặng chi trả chế độ hỗ trợ DN đòi hỏi nhà nước cần có những biện pháp giải pháp hữu hiệu, mang tính toàn diện

Nhằm giải quyết và khắc phục điều này ngày 29/6/2006, quốc hội đã chính thức trải qua Luật bảo hiểm cộng đồng Đây là văn bản pháp lý tốt nhất Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/1/2007 và lúc này đã được thay thế bằng Luật bảo hiểm cộng đồng năm 2014 tuy nhiên Khoản 1 Điều 140 Luật Bảo hiểm cộng đồng năm 2006 có quy chế về hiệu lực thi hành của bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 140. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

      … 4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên.

Nhằm mục tiêu khắc phục vấn đề này ngày 29/6/2006, quốc hội đã chính thức thông qua Luật bảo hiểm xã hội Đây là văn bản pháp luật cao nhất Luật bảo hiểm cộng đồng năm 2006 có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 và hiện nay đã được thay thế bằng Luật bảo hiểm cộng đồng năm năm trước mặc dù thế Khoản 1 Điều 140 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy chế về giá trị thực thi thi hành của bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp có từ khi nàoTrong quá trình giải đáp nếu còn vấn đề gì không rõ thì bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *