Chuyên mục: Kiến thức đông trùng hạ thảo

Đông Trùng Hạ Thảo là gì? Một số bài thuốc kết hợp với đông trùng hạ thảo

Đông Trùng Hạ Thảo là một vị thuốc đặc biệt, nó có cả phần thực vật và động vật với một phần nấm bám liền với xác sâu. Đông trùng hạ thảo có tác dụng bổ phế ích thận, bổ tinh điền tủy, hỗ dưỡng tạng phủ, tư âm tráng …