Category: Thông tin sức khỏe

Đừng nên ngồi một chỗ cả ngày

Từ trước đến nay ngồi nhiều chưa bao giờ được coi là tốt cho sức khỏe giờ nó còn nguy hiểm hơn khi dễ dàng sinh ra một đống bệnh tật cho bạn ! Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan mật thiết giữa việc ngồi quá nhiều …