Tin tức Archive

Nhật Bản đưa ra đề xuất mở cửa trường học một phần trong đại dịch COVID-19

Nhật Bản đưa ra đề xuất mở cửa trường học một phần trong đại dịch COVID-19

Bộ GD Japan đã đề ra lựa chọn cho một số lớp trở lại trường đào tạo trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. HS Japan Từ đó, tại những trường tiểu học, HS lớp 1 & lớp 6 sẽ tiến hành ưu ái trở lại lớp và HS năm thứ 3 của trường trung học …