Category: Tin tức

Doanh nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào nếu không làm thủ tục giải thể

Khi quyết định giải thể doanh nghiệp, nếu không làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp có thể phải chịu những hình phạt sau: Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn 10 ngày kể từ …