Chuyên mục: Uncategorized

Đông trùng hạ thảo là gì?

Đông trùng hạ thảo là gì? Nhiều người vẫn còn ngờ ngợ, chưa biết Đông trùng hạ thảo là gì, chưa nắm rõ về thành phần và công dụng của nó. Thực chất Đông trùng hạ thảo là một dạng ký sinh trên một loại nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm  Ascomycetes …